Info  

         

   

Kriteriji za prijem u dom
Svake godine Studentski centar raspisuje konkurs, po čijim kriterijima se vrši prijem studenata u narednu školsku godinu. Konačan broj bodova sadrži:
1. Uspjeh na studiju   40 bodova
2. Materijalno stanje  35 bodova
3. Socijalni položaj     25 bodova

Pravo na smještaj u studentske domove imaju studenti koji su redovno upisali narednu godinu studija i koji su udaljeni više od 30 KM od Tuzle. Ostali uslovi za prijem u domove utvrđuje se konkursom najkasnije do 15. septembra za novu akademsku godinu.

Postojeće subvencije za studente i cijene smještaja i ishrane
1. Subvencije kantona  60 % ili 100 KM
2. Partipacija studenta  40 % ili  72 KM
Ukupno:                               172 KM

Ovakav način  subvenciranja utvđen je Protokolom o subvenciranju smještaja i ishrane studenata u studentskim domovima, odnosno centrima za 2001/2002. akademsku godinu.

Broj smještenih studenata u akademskoj 2001/2002. godini
(po kantonima)

Tuzlanski 265
Zeničko-dobojski  106
Unsko-Sanski 7
Srednje-Bosanski  12
Bosansko-Podrinjski 3
Hercegovovačko-Neretvanski 2
Distrikt Brčko 26
Republika Srpska 31
Ukupno: 456
 

Planovi i ciljevi
- Poboljšanje i podizanje na viši nivo uslova smještaja i ishrane studenata, te omogućavanje i korištenje osnovnih potrebnih uslova za boravak studenata u objektima Studentskog centra Tuzla;
- Razvijanje i afiramacija kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti studenata;
- Saniranje, renoviranje i adaptacija domova posebno doma I i II, restorana i klubova u Studentskom centru, te dovođenje na nivo prosječnog hotelskog smještaja;
- Otvaranje objekata prehrane (restorana) na fakultetima Univerziteta u Tuzli za potrebe studenata;
- Otvaranje kantine (prodavnice) za potrebe studenata u objektima Studentskog centra;
- Adaptacija i sređivanje prostora za učenje i prostora za biblioteke;
- Pripremanje prostora za rekreaciju i sportske aktivnosti (stoni tenis i sl.)
- Uređivanje prostora oko Studentskog centra;
- Stvaranje uslova za pristup i korištenje Interneta u prostorijama Centra.

 

 

Trenutno u prostorima Studentskog centra sjedište imaju tri studentska udruženja: "Udruženje studenata sa posebnim potrebama i volontera" (USSPPiV), "Udruženje studenata Defektološkog fakulteta" (USDF); Udruženje studenata "Srednje Podrinje".


Uprava Studentskog centra:
(smještena u domu P-I)
Ulica Muhameda Hevaija Uskufija br.7
Telefoni: 00387(0)35252208
              00387(0)35275534
        Fax:00387(0)35252208

Studentski dom P-II
Ulica Rudarska bb
Telefon: 00387(0)282-646

Studentski dom P-III
Ulica Bosne Srebrene b.b.
Telefon: 00387(0)35283605

Studentski restoran:
Ulica Muhameda Hevaija Uskufija br.9
Telefon: 00387(0)35252208 (lokal 16)

mail: sc@untz.ba
www.sc.untz.ba

Sponzored by
http://:www.untz.ba
 

   
     

Designed by:
Osman Salihović (programiranje) Refik Hamidović (administriranje) Maja Pavlović (web dizajn) Zijada Kurtodža (web dizajn)